Przeskocz do treści

projekty

Obecnie realizujemy następujące projekty:
 
 • "Empowering Networks of Inclusion in Poland" ─ projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji kadry oraz wolontariuszy i wolontariuszek TEA a także zsieciowanie i wymianę doświadczeń z trenerami i trenerkami z całej Europy.
 • „Education, Empowerment, Equality” ─ projekt finansowany z programu Erasmus+, który TEA realizuje w partnerstwie z organizacjami z Czech (Forum 50%), Irlandii (Dublin City University) i Norwegii (BeNow) od stycznia 2018 do grudnia 2019 roku

Od roku 2011 zrealizowaliśmy.

 • "CyberSense.eu" ─ realizujemy polską adaptację programu  edukacyjnego CyberSense.  
 • "Edukacja globalna tu i teraz. Perspektywa antydyskryminacyjna jako kryterium jakości edukacji globalnej”, projekt edukacyjny, realizowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2017. Miał na celu wprowadzenie perspektywy edukacji antydyskryminacyjnej do teorii i praktyki edukacji globalnej. Jak również poszerzenie warsztatu edukatorów i edukatorek oraz nauczycieli i nauczycielek wszystkich etapów edukacyjnych o metod edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej o dialogiczne metody pracy.
 • "Uchodźcy? Zapraszamy!", projekt edukacyjny, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Miał na celu przygotowanie społeczności i instytucji lokalnych oraz kadry szkół do przyjmowania uchodźców, a także podniesienie jakości i efektywności edukacji dzieci uchodźczych. 
 • Projekt "Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!" - projekt rzeczniczo-monitoringowy, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
   
 • Projekt "Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona", którego celem było przyjrzenie się sytuacjom związanym z dyskryminacją, nierównym traktowaniem, a także prowadzonym przez szkoły i placówki działaniom równościowym, zarówno z perspektywy uczennic i uczniów, jak i nauczycielek i nauczycieli. Projekt realizowalismy wspólnie z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej.
 • Projekt „Do-równaj jakości”, którego celem było wypracowanie standardów jakości związanych z edukacją antydyskryminacyjną, w tym zbudowanie systemu certyfikacji trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych.
 • Projekt „Rozwój instytucjonalny Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej”, którego celem było wzmocnienie potencjału naszego stowarzyszenia do realizacji naszej misji.