Skip to content

Projekty

Dotacja Instytucjonalna

Z radością informujemy, że Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej otrzymało dotację instytucjonalną w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Dzięki dotacji możemy nadal rozwijać naszą organizację, budować jej stabilność i rozpoznawalność jako organizacji eksperckiej w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej. To z kolei pozwoli nam dzielić się naszą wiedzą i umiejętnościami, opracowywać kolejne programy warsztatów i scenariusze zajęć, upowszechniać nowe podejścia w obrębie edukacji antydyskryminacyjnej.

Działania zaplanowane w ramach dotacji instytucjonalnej to:

– opracowanie programu studiów podyplomowych z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, w partnerstwie z uczelnią wyższą,

– przeprowadzenie badania wpływu TEA – chcemy dowiedzieć się, na co i w jakim stopniu wpływają działania naszego stowarzyszenia,

– rozwój fundraisingu organizacji, poszukiwanie nowych źródeł finansowania działań,

– i wreszcie dorobimy się biura, które od prawie 14 lat funkcjonuje wyłącznie wirtualnie.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy
Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. 

www.aktywniobywatele.org.pl

Skip to content