fbpx Skip to content

O stowarzyszeniu

Film w Polskim Języku Migowym

Misja
i wizja

Naszą misją jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat bez dyskryminacji i przemocy.

Misję realizujemy w trójnasób:

  1. Rozwijamy kompetencje osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną.
  2. Budujemy standardy edukacji antydyskryminacyjnej.
  3. Działamy na rzecz włączenia edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce.

Zarząd

Tomasz Jędrkiewicz     t.jedrkiewicz@tea.org.pl

Magdalena Świder     m.swider@tea.org.pl

Danuta Sowińska   d.sowinska@tea.org.pl

Zespół

Małgorzata Jonczy-Adamska    m.jonczy@tea.org.pl

Lidia Prokopowicz    l.prokopowicz@tea.org.pl

Dokumenty

Dokumenty takie jak statut czy sprawozdania finansowe znajdziesz tutaj:

Skip to content