fbpx Skip to content

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej (KEA) jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej.

Celem KEA jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce. Zrzeszamy 60 organizacji z 20 miejscowości w Polsce.

Poddajemy refleksji codzienność i praktykę szkoły, a także założenia szkoły jako instytucji kształtującej dzieci i młodzież, a przez to mającej kluczowy wpływ na zasady realizowane w społeczeństwie. Chcemy szkoły, do której każda osoba ma równy dostęp, szkoły, w której wszyscy uczniowie i uczennice są traktowani z szacunkiem i skutecznie chronieni/chronione przed przemocą. Działamy na rzecz szkoły, w której każda osoba otrzymuje wiedzę i praktyczne umiejętności obrony przed dyskryminacją.

Edukacja antydyskryminacyjna jest odpowiedzią na nierówne traktowanie ze względu m.in. na płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe i/lub etniczne, religię lub światopogląd (a także wyznanie lub bezwyznaniowość), stopień sprawności fizycznej, stan zdrowia (fizycznego i psychicznego), wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, status społeczny i ekonomiczny. Edukacja antydyskryminacyjna traktuje każdy przypadek nierównego traktowania i wykluczenia jako równie ważny, bez względu na to, jakiej przesłanki dotyczy.

Misja i apel Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Dołącz do Koalicji

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zainicjowało i koordynuje prace Koalicji od lutego 2011 roku.

Organizacje zainteresowane naszymi działaniami oraz przystąpieniem do Koalicji zapraszamy do kontaktu z zespołem koordynującym Koalicję pod adresem: koalicja@tea.org.pl

W mediach

Działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej były tematem dwóch artykułów umieszczonych na portalu watchdog.org.pl oraz ngo.pl:

Link – Artykuł Magdaleny Chusteckiej „Jak „Wielka nieobecna” stała się obecna”

Link – Artykuł Małgorzaty Borowskiej „Apelują o równościową szkołę”

 

Zapraszamy również do wysłuchania 40-minutowej audycji na nasz temat. W audycji „Klub Trójki” Dariusz Bugalski z III Programu PR rozmawia z Małgorzatą Jonczy-Adamską, Agnieszką Kozakoszczak oraz Natalią Saratą.

Link – Audycja w Polskim Radio III na temat Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Powstanie Koalicji i jej działania w latach 2011-2014 były finansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. W latach 2014-2016 działania Koalicji realizowane były w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Od maja 2016 roku do września 2016 roku działania Koalicji opierały się na pracy wolontariackiej. Od września 2016 roku działania Koalicji są finansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Skip to content