Skip to content

Kontakt

Adres do korespondencji

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Skryt. poczt. 223
00-001 Warszawa 1

Adres rejestrowy

Stowarzyszenie działa bez lokalu i jest zarejestrowane pod adresem:
Kłopotowskiego 9/31
03-718 Warszawa

Kontakt w sprawie Polityki Ochrony Dzieci TEA:

ochrona_dzieci@tea.org.pl

Dane rejestrowe

NIP: 1132785116

REGON: 142068427

KRS: 0000337613

Skip to content