Przeskocz do treści

kontakt

Adres do korespondencji:
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Skryt. poczt. 223
00-001 Warszawa 1

Stowarzyszenie działa bez lokalu i jest zarejestrowane pod adresem:
ul. Kłopotowskiego 9/31, 03-718 Warszawa
tel:  0 535  559 557
e-mail: biuro@tea.org.pl

NIP: 1132785116
REGON: 142068427
KRS: 0000337613