fbpx Skip to content

Członkostwo

Zrzeszamy osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną w Polsce.

Osobami członkowskimi TEA są osoby szkolące, nauczające, udzielające wsparcia psychologicznego, koordynujące projekty równościowe w organizacjach pozarządowych, działające społecznie. Zrzeszamy osoby zajmujące się antydyskryminacją szeroko, a także osoby specjalizujące się w przeciwdziałaniu dyskryminacji z konkretnych przesłanek.

Co daje członkostwo?

Przede wszystkim wsparcie ze strony innych osób członkowskich, możliwość omówienia sytuacji trudnych, dzielenia się interesującymi materiałami, promowania swoich działań antydyskryminacyjnych. Jednocześnie TEA osobom członkowskim oferuje możliwość współpracy w ramach działalności odpłatnej stowarzyszenia, jak również możliwość zaangażowania się w pracę w ramach prowadzonych projektów TEA.

Składki członkowskie wynoszą 200 zł/rok, kwota ulgowa to 120 zł/rok.

Skip to content