Skip to content

Wesprzyj nas

1,5%

Powiedz dość dyskryminacji w szkole – przekaż 1,5% podatku na TEA.

Nasze działania kierujemy do wszystkich osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą lub współpracują ze szkołami, do nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, edukatorów i edukatorek, uczniów i uczennic oraz do rodziców.

Twoje 1,5% przeznaczymy na:

  • Wzmacnianie i sieciowanie kadry pedagogicznej
  • Szkolenia dla Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, nauczycieli i nauczycielek
  • Popularyzowanie edukacji antydyskryminacyjnej między innymi poprzez tworzenie bezpłatnych materiałów
  • Prowadzenie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

W składanym zeznaniu podatkowym w rubryce „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisz nasz KRS 0000337613.

Nasza działalność jest możliwa między innymi dzięki darowiznom od osób prywatnych i firm.

Każda kwota, szczególnie ta przekazywana systematycznie, wspiera nasze działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i uczennic w szkołach oraz rozwój kompetencji przeciwdziałania dyskryminacji wśród dorosłych.

Na co przeznaczymy Twoje pieniądze?

Na szkolenia i warsztaty, spotkania z Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców, tworzenie materiałów edukacyjnych o równości i różnorodności i realizację innych celów statutowych.

Wydruk zestawu materiałów dla nauczycielki/nauczyciela
50 zł
Godzina pracy nad scenariuszem lekcji
120 zł
Koszt godziny szkolenia dla rady pedagogicznej
200 zł

Przekaż datek

PayPal

Przelew bankowy

Tytuł
Darowizna na cele statutowe

Nr konta
63 2130 0004 2001 0500 4791 0001

Bank
Volkswagen Bank Polska S.A.

Adres
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
ul. Kłopotowskiego 9/31
03-718 Warszawa

Płatności portalu ngo.pl

Płatności w poniższym, pomarańczowym boksie obsługuje portal ngo.pl.
Zasady i regulamin przekazywania darowizn określa oddzielny regulamin znajdujący się tutaj.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Wspólnie możemy tworzyć bezpieczny i otwarty świat, bez przemocy i dyskryminacji.

Skip to content