Skip to content

Wesprzyj nas

Nasza działalność jest możliwa między innymi dzięki darowiznom od osób prywatnych i firm.

Każda kwota, szczególnie ta przekazywana systematycznie, wspiera nasze działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i uczennic w szkołach oraz rozwój kompetencji przeciwdziałania dyskryminacji wśród dorosłych.

Na co przeznaczymy Twoje pieniądze?

Na szkolenia i warsztaty, spotkania z Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców, tworzenie materiałów edukacyjnych o równości i różnorodności i realizację innych celów statutowych.

Wydruk zestawu materiałów dla nauczycielki/nauczyciela
50 zł
Godzina pracy nad scenariuszem lekcji
120 zł
Koszt godziny szkolenia dla rady pedagogicznej
200 zł

Przekaż datek

PayPal

checkout-logo-large-alt-pl-2x

Przelew bankowy

Tytuł
Darowizna na cele statutowe

Nr konta
63 2130 0004 2001 0500 4791 0001

Bank
Volkswagen Bank Polska S.A.

Adres
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
ul. Kłopotowskiego 9/31
03-718 Warszawa

Płatności portalu ngo.pl

Płatności w poniższym, pomarańczowym boksie obsługuje portal ngo.pl.
Zasady i regulamin przekazywania darowizn określa oddzielny regulamin znajdujący się tutaj.

1%

Powiedz dość dyskryminacji w szkole – przekaż 1% podatku na TEA.

Nasze działania kierujemy do wszystkich osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą lub współpracują ze szkołami, do nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, edukatorów i edukatorek, uczniów i uczennic oraz do rodziców.

Twój 1% przeznaczymy na:

  • Wzmacnianie i sieciowanie kadry pedagogicznej
  • Szkolenia dla Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, nauczycieli i nauczycielek
  • Popularyzowanie edukacji antydyskryminacyjnej między innymi poprzez tworzenie bezpłatnych materiałów
  • Prowadzenie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

W składanym zeznaniu podatkowym w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisz nasz KRS 0000337613.

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Wspólnie możemy tworzyć bezpieczny i otwarty świat, bez przemocy i dyskryminacji.

Skip to content