fbpx Skip to content

Projekty

Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona

O projekcie

„Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona” to kolejny badawczo-rzeczniczy projekt  realizowany przez TEA od marca 2014 do czerwca 2015 roku.

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej. W części badawczej wspierała nas również kadra akademicka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Co zrobiliśmy?

Kontynuowaliśmy nasze zainteresowanie losem edukacji antydyskryminacyjnej w polskich szkołach, przedszkolach, placówkach, zapoczątkowane projektem i raportem „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” oraz powstaniem Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Tym razem postanowiliśmy zapytać o praktykę i codzienność szkolną, zarówno w zakresie przejawów dyskryminacji i nierówności ze względu na różne przesłanki, jak i obecności działań na rzecz równości i różnorodności w codzienności szkolnej. Odpowiedzi szukaliśmy w części badawczej projektu, gdzie:

  1. przeprowadziliśmy wywiady grupowe (fokusy) z uczennicami i uczniami,
  2. przeprowadziliśmy wywiady indywidualne z nauczycielkami i nauczycielami,
  3. przyjrzeliśmy się danym gromadzonym w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty w odniesieniu do wymogu prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w placówkach oświatowych.

Efekty poszukiwań opublikowaliśmy w raporcie, który został zaprezentowany szerszej publiczności podczas konferencji zorganizowanej przez TEA wspólnie z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania w dniu 22 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

W ramach współpracy z partnerem przyjrzeliśmy się także, jak można opracować i wdrożyć politykę równościową na terenie konkretnej szkoły.

W części rzeczniczej projektu kontynuowaliśmy działanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, przy czym priorytetami na czas trwania projektu były dwa rozwiązania systemowe:

  1. zagwarantowanie formalnych możliwości finansowania działań związanych z EA w ramach POWER (2014-2020),
  2. wypracowanie przez MEN oficjalnych dokumentów wdrożeniowych dotyczących działań antydyskryminacyjnych w Systemie Ewaluacji Oświaty.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu ze współkoordynatorkami projektu: Małgorzata Jonczy-Adamska, m.jonczy-adamska(at)tea.org.pl, Dorota Bregin, d.bregin(at)tea.org.pl.

Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Skip to content