Skip to content

Projekty

Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam! wspieram!

O projekcie

Projekt koncentrował się na przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami w polskim systemie edukacji formalnej. Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy, opierał się na dwóch głównych działaniach:

  1. stałym i przekrojowym pod względem przesłanek dyskryminacyjnych monitorowaniu działań/zaniechań władz oświatowych i dokumentowaniu zdarzeń/decyzji dyskryminacyjnych w polskiej edukacji,
  2. rzecznictwie na rzecz wprowadzenia instytucjonalnych mechanizmów wspierających edukację antydyskryminacyjną w oświacie.

W wyniku realizacji projektu powstał raport “Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek” dokumentujący przypadki dyskryminacji, mowy nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami w polskich szkołach. Jednocześnie przeanalizowane zostały działania władz oświatowych podjęte w reakcji na te wydarzenia.

W ramach projektu kontynuowane były działania rzecznicze TEA związane m.in. z prowadzeniem Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, powstał także profil FB “Szkoła Równości” promujący dobre praktyki z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. O inspirujących pomysłach na równościowe działania w szkołach można także przeczytać w publikacji “Szkoła Równości. Dziennik Praktyk”, która powstała m.in. w ramach niniejszego projektu.

Czas trwania projektu: październik 2014 – kwiecień 2016.

Kontakt w sprawie projektu: Marta Rawłuszko, m.rawluszko@tea.org.pl.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Skip to content