Skip to content

Projekty

Ludzie między granicami – kryzys azylowy w klasie

O projekcie

W odpowiedzi na kryzys migracyjny przy granicy polsko-białoruskiej, który rozpoczął się w sierpniu 2021 roku oraz wrogiej narracji rządu wobec osób migrujących zdecydowałyśmy się wesprzeć kadrę pedagogiczną w zapewnianiu uczniom i uczennicom ich prawa do nauki w oparciu o rzetelne źródła i materiały. W trakcie trwania projektu jego zakres tematyczny poszerzył się także o migracje z Ukrainy.

W efekcie opracowałyśmy materiały edukacyjne, które służą kadrze pedagogicznej i młodzieży do prowadzenia zajęć o kryzysie azylowym, międzykulturowości i uchodźstwie. Materiały upowszechniano w trakcie warsztatów, konsultacji oraz spotkania upowszechniającego.

Projekt trwał między 1 stycznia a 31 sierpnia 2022 roku. 

Szczegóły projektu

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content