fbpx Skip to content

Projekty

Razem rozwijamy kompetencje (InterCap)

O projekcie

Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)

Od jakiegoś czasu zauważamy, że w skali globalnej znacząco wzrosło zagrożenie terroryzmem i ekstremistycznymi ideologiami. Fakt, że wielu obywateli i obywatelek Unii Europejskiej podziela te poglądy, ma negatywny wpływ na promowanie dalszej współpracy między UE a krajami rozwijającymi się, co stanowi także przeszkodę dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Projekt InterCap ma przynieść odpowiedzi na problemy wynikające z tego, jak zmiany w postrzeganiu przez opinię publiczną bezpieczeństwa i ryzyka wpływają na rozumienie migracji, zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności obywateli i obywatelek UE we współzależnym świecie.

Głównym celem projektu jest utworzenie europejskich sieci obywatelsko-uniwersyteckich (łączących organizacje społeczeństwa obywatelskiego z uczelniami), budowanie kompetencji podmiotów edukacyjnych, promowanie globalnej edukacji na temat migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 • Audyt dotyczący migracji, zrównoważonego rozwoju i edukacji rozwojowej
 • ​Pakiet szkoleniowy – sześciomodułowy pakiet szkoleń dla nauczycieli w zakresie edukacji rozwojowej
 • Szkolenia i warsztaty – międzynarodowe i krajowe szkolenia dla specjalistów kształcących nauczycieli oraz krajowe warsztaty dla nauczycieli
 • Inicjatywy lokalne – praktyczne projekty z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wyższych uczelni i lokalnych społeczności
 • Staże dla studentek i studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich
 • Konferencje – coroczne konferencje międzynarodowe i inne działania mające na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat globalnych nierówności.
 • Projekt zakłada też powstanie następujących sieci:
  • Europejska społeczność praktyków edukacji globalnej (Community of Practice)
  • Krajowe sieci promowania spójności polityki na rzecz rozwoju w edukacji

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej projektu: https://developtogether.eu/pl/

Projekt “Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)” jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach program EuropeAid (Numer projektu: CSO-LA/2017/388-136).

Skip to content