Skip to content

Projekty

Together For Change

O projekcie

Projekt “Together For Change” realizowany jest od 1.11 2018 do 31.10.2020. Projekt koordynuje organizacja „Forum 50%” z Czech, poza TEA partnerzy to organizacje pozarządowe:

  • Magyar Nöi Érdekervényesitö Szövetség – Węgierskie Kobiece Lobby (Hungarian Women Lobby) z Węgier
  • Moznost volby – Możliwość wyboru, ze Słowacji.

Rezultaty

W projekcie powstaną następujące narzędzia rzecznicze:

  1. Krótkie raporty krajowe koncentrujące się na stanie równości płci i powiązanych najbardziej palących kwestiach w krajach wyszehradzkich oraz krótki materiał zawierający porównanie poszczególnych krajów.
  2. Materiały informacyjne dotyczące polityki (policy briefs) odzwierciedlające główne ustalenia opisane w sprawozdaniach krajowych. Zawierać będą dwa rodzaje informacji: podstawowy zarys aktualnego stanu równości płci i główne argumenty za promowaniem równości płci dostosowanej do konkretnych potrzeb danego kraju.
  3. Infografiki wyjaśniające zarówno stan równości płci w każdym kraju (podkreślając najbardziej palące kwestie), jak i negatywne skutki nierówności płci w wybranych obszarach.
  4. „Zestaw narzędziowy” zawierający najlepsze praktyki i metody promowania równości płci, odzwierciedlające doświadczenia uczestniczących organizacji. W skład zestawu wejdą też pozostałe produkty przygotowane w ramach projektu.

Działania w projekcie

  • 5 spotkań międzynarodowych, podczas których odbywać się będzie praca nad materiałami rzeczniczymi.
  • Wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu (w II połowie 2020 roku)

Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus+”

Skip to content