Skip to content

Projekty

Edukacja globalna tu i teraz

O projekcie

Projekt “Edukacja globalna tu i teraz. Perspektywa antydyskryminacyjna jako kryterium jakości edukacji globalnej” był realizowany przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej od kwietnia do listopada 2017 r. w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zdaniem edukacji globalnej jest uczyć młodych ludzi o współzależnościach we współczesnym świecie oraz motywować do podejmowania działań na rzecz globalnej sprawiedliwości. Jednak bez wykształcenia postawy otwartości na różnorodność i niedyskryminowania osób z grup mniejszościowych (a tak rozumiemy osoby z krajów Południa) założenia edukacji globalnej nie zostaną zrealizowane. Edukacja antydyskryminacyjna ma zatem wspólne cele z edukacją globalną, a jej narzędzia mogą wesprzeć realizacje jej celów, jednocześnie poszerzając grupę swoich odbiorczyń i odbiorców. Łączenie perspektyw zostało zaproponowane w publikacji Instytutu Globalnej Odpowiedzialności „Jak mówić o większości świata? Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?” (wersja czwarta zmieniona, 2015).

Działania TEA zrealizowane w ramach projektu:

  1. Publikacja briefingu merytorycznego pt. „Edukacja globalna tu, edukacja antydyskryminacyjna teraz – łączenie perspektyw antydyskryminacyjnej i globalnej w edukacji formalnej i pozaformalnej”.
  2. Dwudniowy warsztat z zakresu edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej dla nauczycielek/li oraz edukatorów/ek przygotowujący osoby uczestniczące do pracy z kontrowersyjnymi tematami oraz w sytuacji oporu i konfliktu, 30 września – 1 października 2017, Konstancin-Jeziorna.
  3. Opracowanie 10 scenariuszy zajęć/ ćwiczeń dla nauczycielek/li i edukatorek/ów łączących perspektywy globalną i antydyskryminacyjną oraz podejmujących kontrowersyjne tematy zgodnie z nową podstawą programową dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych; autorkami scenariuszy są nauczycielki i edukatorki, które wzięły udział w warsztacie TEA będącym częścią tego projektu.
Skip to content