fbpx Skip to content

Projekty

Uchodźcy? Zapraszamy!

O projekcie

Projekt „Uchodźcy? Zapraszamy!” był realizowany przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej wspólnie z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej (lider projektu) i Fundacją Przestrzeń Wspólna od 4 stycznia do 30 kwietnia 2016 r. w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby związane z przygotowaniem społeczności i instytucji lokalnych oraz kadry szkół do przyjmowania dzieci i młodzieży z doświadczeniem uchodźstwa,  wspierania integracji międzykulturowej, podniesieniem jakości i efektywności edukacji dzieci uchodźczych oraz zapewnieniem im równego dostępu i równego traktowania w edukacji.

Działania TEA zrealizowane w ramach projektu:

1) spotkanie „Akcja-Integracja”. Celem spotkania było zwiększenie wiedzy na temat zjawiska uchodźstwa/ migracji i ich konsekwencji oraz stworzenie warunków do dyskusji, wymiany doświadczeń, wątpliwości i opinii w atmosferze wzajemnego szacunku i otwartości.

2) 8 spotkań strategicznych w 3 gminach przygotowujących instytucje lokalne do przyjęcia uchodźców oraz wspierające proces integracjii.

3) wspólnie z ekspertami – nauczycielami i nauczycielkami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu edukacji wielokulturowej, reporterami zajmujących się tematem wielokulturowości i uchodźctwa oraz osobami mającymi doświadczenie w zakresie standardów pisania i mówienia o migrantach, opracowana została koncepcja scenariuszy zajęć pn. „Temat lekcji: Wszyscy o wszystkim mało wiemy”, a następnie na podstawie koncepcji powstało 5 scenariuszy lekcji na temat uchodźstwa, wielokulturowości i konsekwencji współczesnych migracji, opracowanych na bazie współczesnych tekstów reporterskich o tej tematyce.

5) zorganizowane zostały trzy dwudniowe szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przygotowujące do prowadzenia lekcji według ww. scenariuszy.

6) powstała publikacja – ebook pt. “Szkoła Równości. Dziennik Praktyk” otwierająca nową serię wydawniczą TEA. Ebook to zbiór wywiadów: praktyczne rozwiązania, przykłady z życia wzięte, pomysły na ciekawe rozwiązania – edukacja antydyskryminacyjna w praktyce. Adresowany przede wszystkim do osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą lub współpracują z samymi szkołami. To publikacja dla nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, edukatorów i edukatorek.

7) opracowane zostały infografiki poświęcone sytuacji uchodźców i uchodźczyń (dostępne do pobrania w dziale Biblioteka).

8) powstały 2 filmiki skierowane do nauczycieli i nauczycielek na temat reagowania na ksenofobiczną mowę nienawiści i dyskryminację ze względu na doświadczenie uchodźstwa (dostępne w dziale Biblioteka).

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej odpowiadała za następujące działania:

1) Cykl warsztatów i konsultacji pt.: „Jak przygotować szkołę na przyjęcie dzieci uchodźczych?”

2) Seminaria upowszechniające zatrudnianie w szkołach i współpracę szkół z osobami pełniącymi funkcję pomocy nauczyciela oraz asystentek i asystentów międzykulturowych.

3) Warsztaty dla asystentek i asystentów międzykulturowych oraz osób pełniących funkcję pomocy nauczyciela.

4) „Nie lajkuję, reaguję!” – opracowanie sposobów i narzędzi przeciwdziałania ksenofobicznej, rasistowskiej i islamofobicznej mowie nienawiści na fanpage’ach w mediach społecznościowych (więcej informacji – http://ffrs.org.pl/aktualne-dzialania/nie-lajkuje-reaguje/).

5) Dodruk publikacji i wydanie filmów dotąd opracowanych przez FRS o tematyce migranckiej i uchodźczej:

  • „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji.Przykłady praktyczne” – publikacja książkowa: http://ffrs.org.pl/biblioteka/publikacje/innowacyjne_rozwiazania/
  • „Szkoła wielokulturowa – organizacja pracy i metody nauczania. Wybór tekstów” –  publikacja książkowa: http://ffrs.org.pl/biblioteka/publikacje/szkoa-wielokulturowa/
  • Wydanie  na płytach DVD filmów z serii „Narracje Migrantów”: http://ffrs.org.pl/aktualne-dzialania/nm/o-filmach/
  • Druk materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem filmów z serii „Narracje Migrantów”: http://ffrs.org.pl/aktualne-dzialania/nm/materialy-pomocnicze-do-filmow/

6) Opracowanie i wydanie broszury „checklisty równościowej” dla szkół wielokulturowych.

7) Zarządzanie partnerstwem na rzecz realizacji projektu.

Przestrzeń Wspólna (partner projektu) odpowiadał w projekcie za zorganizowanie dwóch lokalnych wydarzeń integracyjnych.

Projekt Uchodźcy? Zapraszamy! był realizowany przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej w partnerstwie z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacją Przestrzeń Wspólna w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Skip to content