fbpx Skip to content

Projekty

Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatred (CEE Prevent Net)

O projekcie

Projekt odpowiada na problem rosnącej nietolerancji, radykalizacji oraz grupowej nienawiści wśród młodzieży w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W wymianę dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem takim zjawiskom zaangażowało się 10 organizacji z Niemiec, Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Bułgarii.

W ramach projektu działamy na dwóch poziomach:

Poziom praktyki

Zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą do poznania oraz podzielenia się sprawdzonymi metodami pracy, które przeciwdziałają rosnącym postawom uprzedzeniowym i nienawistnym wśród młodych ludzi. W tym celu nauczycielki, pedagodzy oraz działacze i działaczki organizacji pozarządowych spotykają się w ramach międzynarodowych warsztatów oraz seminariów na poziomie krajowym.

Poziom systemowy

Wspólnie z pozostałymi organizacji tworzymy nową strategię rzeczniczą związaną z przeciwdziałaniem dyskryminacji i towarzyszącej jej przemocy, szczególnie w kontekście pracy z młodymi ludźmi. W każdym z krajów przeprowadzane jest badanie dotyczące skuteczności dotychczasowych działań oraz poszukiwanie nowych, niestosowanych dotychczas podejść oraz sojuszników. Z tej części projektu powstanie zbiorczy raport dotyczący strategii rzeczniczych w Europie Środkowo – Wschodniej. Aby rozwinąć tę część projektu spotykamy się w ramach tzw. okrągłych stołów, na które zapraszamy osoby zajmujące się problematyką dyskryminacji wśród młodzieży z różnych sektorów.

Projekt ma również na celu podniesienie świadomości na temat specyfiki problemów i podejść krajów Europy Środkowo-Wschodniej w międzynarodowych sieciach przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.


 

Czas trwania projektu: styczeń 2019 – październik 2020

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej oraz Funduszu Wyszechradzkiego.

This project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Skip to content