Skip to content

Projekty

Education, Empowerment, Equality

O projekcie

To projekt finansowany z programu Erasmus+, który TEA realizuje w partnerstwie z organizacjami z Czech (Forum 50%), Irlandii (Dublin City University) i Norwegii (BeNow) od stycznia 2018 do grudnia 2019 roku.

Cele projektu

Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji osób zajmujących się wspieraniem pozycji kobiet i dziewcząt głównie w kontekście Master-Supresion Techniques (które tłumaczymy roboczo na „techniki dominacji” lub „techniki tyranii”).

Planowane rezultaty

Dwa programy szkoleniowe ─ z wykorzystaniem rozpoznania i przeciwdziałania technikom dominacji:

  • dla polityczek i kobiet zainteresowanych zaangażowaniem się w działania polityczne (organizacją odpowiedzialną za to działanie jest Forum 50%).
  • drugi dla młodych kobiet i dziewcząt (organizacją odpowiedzialną za to działanie jest TEA).

Dwa scenariusze do odgrywania ról (role play) ─ z wykorzystaniem metodologii Teatru Forum oraz przeciwdziałania technikom tyranii:

  • dla polityczek i kobiet zainteresowanych zaangażowaniem się w działania polityczne (organizacją odpowiedzialną za to działanie jest Forum 50%).
  • dla młodych kobiet i dziewcząt (organizacją odpowiedzialną za to działanie jest TEA).

Materiały video – film animowany przybliżający zagadnienie Master-Supresion Technique i wskazówki umożliwiające jego identyfikację w codziennych sytuacjach (organizacją odpowiedzialną za to działanie jest Forum 50%).

Manual/broszura informacyjna o tym, czym są techniki dominacji/tyranii i jakie są sposoby przeciwdziałania im (organizacją odpowiedzialną za to działanie jest Forum 50%, ale każda organizacja partnerska przygotuje te materiały w języku ojczystym, zaadaptowane do lokalnego kontekstu).

Skip to content