Skip to content

Projekty

Gender Equality and Political Leadership

O projekcie

Projekt “Gender Equality and Political Leadership” to ponadnarodowe partnerstwo na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, wspierane ze środków UE w ramach programu Erasmus+ Empowerment through education: Gender Equality and Political Leadership.

Projekt jest realizowany przez organizacje z Polski, Czech, Finlandii oraz Irlandii: Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca, Forum 50% (Czechy), Brand-SOFI (Findlandia), Women for Elections (Irlandia) oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Cele projektu:

  • identyfikacja dobrych praktyk w zakresie wspierania przywództwa kobiet w życiu publicznym,
  • opracowanie na tej podstawie modelowego programu wsparcia w każdym z krajów uczestniczących w projekcie,
  • opracowanie narzędzi edukacji liderskiej kobiet wykorzystujących nowe technologie.

TEA odpowiada w projekcie za dwa działania:

  • Stworzenie narzędzi badawczych do badań jakościowych poświęconych efektywności wybranych programów przywódczych i wspierających kobiety w życiu publicznym istniejących w krajach uczestniczących w projekcie.
  • Zorganizowanie konferencji upowszechniającej pn. “Jak osiągnąć równość płci w politycznym przywództwie? Od aktywizmu społecznego do wielkiej polityki” (Kraków, 12 kwietnia 2018 r.).

Jednym z rezultatów projektu jest przygotowana w języku angielskim publikacja pn. “Raport z porównawczej analizy inicjatyw edukacyjnych i/lub szkoleniowych realizowanych w celu wspierania większego udziału kobiet w polityce”, który można znaleźć tutaj.

Film z konferencji upowszechniającej pn. “Jak osiągnąć równość płci w politycznym przywództwie? Od aktywizmu społecznego do wielkiej polityki” (Kraków, 12 kwietnia 2018 r.) do obejrzenia jest na portalu Vimeo

Pozostałe rezultaty projektu  m.in. infografiki, programy szkoleniowe i inne materiały znajdują sie na platformie edukacyjnej: platforma GEPLE.

Projekt realizowany był przez TEA od października 2015 do kwietnia 2018 roku.

Skip to content