Natalia Sarata: Na pozorną reprezentację nas nie stać.

Natalia Sarata, członkini TEA i współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej komentuje wybory do Komitetu Monitorującego Program Operacyjnych Edukacja Wiedza Rozwój (PO WER). Czy środki EFS na lata 2014-2020 będą służyć przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy? Zapraszamy do lektury!

Continue reading