fbpx Skip to content

Spotkanie promocyjne w Krakowie: “Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski”

Jak dbać o przestrzeń na edukację antydyskryminacyjną w dzisiejszych czasach?

Rozmowa wokół najnowszej edycji publikacji “Edukacja antydyskryminacyjna – podręcznik trenerski”.  

Przez trzynaście lat pierwsze wydanie tej publikacji towarzyszyło tym, którzy pracują na rzecz edukacji równościowej w Polsce, szczególnie w sali szkoleniowej. W najbliższych dniach z dumą prezentować będziemy drugą, świeżą i zaktualizowaną wersję. 

Miejsce: Kraków, al. I. Daszyńskiego 22*

Kiedy: 28 września 2023, o godzinie 17:00.

📘 Naszymi gościniami i gościem będą: 

Osoby autorskie: 

Ewa Stoecker – autorka tekstu na temat seksizmu i dyskryminacji ze względu na płeć. Feministka, psycholożka, badaczka, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna, trenerka WenDo (metody asertywności i samoobrony dla kobiet i osób socjalizowanych do tej roli), ekspertka związana z edukacją na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Na co dzień pracuje w Dziale ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy. Członkini TEA. 

dr Joanna Grzymała-Moszczyńska – autorka tekstu na temat dyskryminacji intersekcjonalnej. Psycholożka, badaczka społeczna, trenerka równościowa, działaczka. Zajmuje się prowadzeniem badań skuteczności działań antydyskryminacyjnych i prowadzeniem edukacji antydyskryminacyjnej w różnych kontekstach. Pracę badawczą i edukacyjną łączy z zaangażowaniem społecznym, co pozwala jej dostrzegać istotność wielowymiarowego spojrzenia na kwestie nierównego traktowania. Członkini TEA. 

Maciej Zabierowski – kieruje działem edukacji Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu, prowadzi warsztaty i projekty o historii i prawach człowieka dla nauczycieli/ek, oraz żołnierzy/rek i policjantów/ek z Polski i zagranicy. Maciek ukończył Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego i pracował także w Instytucie Yad Vashem w Izraelu jako przedstawiciel Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście w Polsce. Członek TEA.

dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ – badaczka i menedżerka kultury, doktorka nauk politycznych, profesorka nadzwyczajna Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka programu Europejski Dyplom Zarządzania Kulturą, od 2016 roku dyrektorka Willi Decjusza. Członkini zarządu projektu “SO-CLOSE Enhancing Social Cohesion through Sharing the Cultural Heritage of Forced Migrations” H2020. W latach 2020-2022 – członkini interdyscyplinarnego zespołu programu Otwarty Kraków. Jej obszary badawcze to dyplomacja kulturowa i zarządzanie w kulturze, komunikacja polityczna i innowacje społeczne w polityce. 

Małgorzata Jonczy-Adamska – psycholożka, pedagożka, trenerka antydyskryminacyjna, członkini-założycielka TEA. Na co dzień realizuje projekty antydyskryminacyjne od strony merytorycznej i organizacyjnej – pisze teksty i scenariusze zajęć, prowadzi warsztaty, nagrywa filmy edukacyjne. Aktywistka na rzecz grup mniejszościowych, czasem wychodzi na ulice. Reemigrantka. Zawodowo wspiera także dzieci rozwijające się w spektrum autyzmu i ich rodziców, promując pracę w relacji i uważności na potrzeby każdego człowieka.  

Spotkanie poprowadzi Lidia Halina Prokopowicz – feministka, edukatorka równościowa, specjalistka ds. komunikacji i promocji w projektach antydyskryminacyjnych, członkini TEA.  Czynnie działa na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej, tworząc scenariusze, pomoce dydaktyczne oraz prowadząc spotkania i warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Była nauczycielka. Aktywistka na rzecz grup mniejszościowych oraz edukacji. 

miejsce dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

Publikacja „Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski” została wydana w ramach projektu „Kalejdoskop Równości”, realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content