Skip to content

Fundusz Obywatelski wsparł TEA!

Z ogromną radością informujemy, że Fundacja dla Polski pozytywnie rozpatrzyła wniosek TEA o udzielenie dotacji z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca, przyznając nam 15.000 zł na wsparcie instytucjonalne naszego stowarzyszenia.

Środki te wesprą nas m.in. w:

– przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania strategicznego i Walnego Zgromadzenia TEA, które odbędą się 8 i 9 czerwca b.r.

– opłaceniu obsługi księgowej i kadr (2 miesiące)

– opłaceniu wynagrodzenia osoby zarządzającej wirtualnym biurem TEA

– zakup materiałów biurowych.

Działania objęte umową dotacyjną trwają między kwietniem a czerwcem 2024 r.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content