„Czy inkluzja rozchodzi się drogą kropelkową?” – kolejne spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Pytanie o „kropelkowość” edukacji włączającej było jednym z kluczowych wątków kolejnego spotkania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Zadawała je na różne sposoby Maja Kłoda, ekspertka prezentująca sytuację dzieci z niepełnosprawnością w systemie edukacji formalnej w Polsce, psycholożka, nauczycielka kontraktowa, absolwentka Wydziału Psychologii UW ze specjalizacją „Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością”. Za swoją pracę magisterską pt. „Koncepcje psychologii społecznej w służbie edukacji włączającej: kształtowanie postaw uczniów wobec rówieśników z niepełnosprawnością fizyczną”, otrzymała nagrodę PFRON w ogólnopolskim konkursie „Otwarte drzwi”.

Continue reading