Przeskocz do treści

publikacje dla nauczycielek i nauczycieli

Program edukacyjny "Cyberhistorie. O bezpieczeństwie i komunikacji w sieci"
 
Program ten jest adaptacją programu CyberSense Ariel Trust. Został opracowany przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w ramach projektu CyberSense.eu realizowanego we współpracy z Ariel Trust i Fundacją Evens.

CyberSense to oryginalny program edukacyjny stworzony przez organizację Ariel Trust, poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Na polskojęzycznej wersji strony internetowej programu udostępnione zostały materiały edukacyjne do pracy z dziećmi i młodzieżą z klas I-VI: rysunkowe animacje i oparte na nich scenariusze lekcji, poruszające wybrane problemy związane z korzystaniem z sieci, np.: hejt, włamanie/fraping, wykluczenie z grupy rówieśniczej.

Program kładzie nacisk na rozwijanie przez młodzież kompetencji komunikacyjnych, asertywności, także w sytuacji presji rówieśniczej, zwiększa umiejętność nazywania emocji i uwrażliwia na różnorodność.

Materiały do pracy znajdziesz online na cybersense.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Edukacja antydyskryminacyjna TU, edukacja globalna TERAZ
 
Po raz pierwszy łączymy w naszej pracy dwie perspektywy edukacyjne: antydyskryminacyjną i globalną. Razem z nauczycielkami stworzyłyśmy 10 nowych scenariuszy, które wspierają zarówno nauczycieli i nauczycielki, jak i edukatorów i edukatorki w radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi, w reagowaniu na mowę nienawiści czy dyskryminujące opinie w sposób edukacyjny, czyli tworzący przestrzeń na rozpracowanie takiej sytuacji w klasie czy sali warsztatowej.
 
Warto dodać, że nasze nowe materiały wspierają realizację Celu Zrównoważonego Rozwoju (CZR) nr 16:
Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru.
 
Linki do scenariuszy:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Edukacja globalna tu, edukacja antydyskryminacyjna teraz – łączenie perspektyw antydyskryminacyjnej i globalnej w edukacji formalnej i pozaformalnej
 
Przedstawiamy Państwu krótki tekst odpowiadający na pytanie, dlaczego warto łączyć perspektywy antydyskryminacyjną i globalną w działaniach edukacyjnych. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycielek/li oraz edukatorek/ów, którzy poszukiwali analizy dotyczącej powiązań obydwu typów edukacji na poziomie definicyjnym, w tym celów, jak również postaw umiejętności i wartości, którymi się kierują przy wykorzystaniu obecnego stanu wiedzy naukowej, a także doświadczeń praktyków/czek ze środowiska pozarządowego. Publikacja podpowiada również jakie są wartości dodane związane z łączeniem tych perspektyw.
 
Opracowanie zostało podsumowane zestawem rekomendacji dla organizacji pozarządowych, nauczycielek/li oraz instytucji zajmujących się edukacją globalną i antydyskryminacyjną
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Szkoła Równości. Temat lekcji: wszyscy o wszystkim mało wiemy.

Czego Badzio, Rom ze Słowacji szukał na brytyjskiej granicy? Jak wyglada obóz dla uchodźców w Zattari oczami dziecka? Kogo wyłowił z wody doktor Bartolo z Lampedusy?
TEA wraz z reporterami: Wojciechem Tochmanem, Lidią Ostałowską i Jarosławem Mikołajewskim przygotowało 5 scenariuszy lekcji na temat uchodźstwa, migracji i współczesnych konfliktów.

To publikacja dla nauczycielek i nauczycieli, trenerek i trenerów, edukatorek i edukatorów, dla wszystkich którzy chcą rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o uchodźstwie, ucieczce z wojny, pomaganiu i współczuciu.

Scenariusze 5 lekcji, wraz z wprowadzeniem i tekstami źródłowymi - wersja pdf

Materiały dodatkowe do scenariuszy:
Flim "Uchodźcy? Zapraszamy"
Film "Co warto wiedzieć o trudnych sytuacjach w klasie i jak wyjaśnić nierówne traktowanie"

Infografiki poświęcone definicjom związanym z przeciwdziałaniem dyskryminacji i zagadnieniu uchodźstwa oraz migracji przygotowane przez studio rzeczyobrazkowe.pl: (wersja jpg, plik zip)

Materiały powstały w ramach projektu "Uchodźcy? Zapraszamy!" realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Oddajemy do Państwa rąk zbiór wywiadów (oraz jeden artykuł), w których staramy się uporać z jednym podstawowym pytaniem: czym może być edukacja antydyskryminacyjna w praktyce? Innymi słowy: co robić, kiedy, z kim i w jaki sposób? Skąd czerpać ciekawe materiały? Gdzie szukać inspiracji? Naszą intencją było zaprezentowanie rozwiązań praktycznych, opisanie pomysłów gotowych do wzięcia, opowiedzenie o rzeczach, które naprawdę da się zrobić. Jednocześnie zwracamy się do przekonanych i zainteresowanych. To lektura dla osób, które wiedzą, że warto aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji poprzez edukację, dedykowana przede wszystkim tym, które i którzy pracują z dziećmi i młodzieżą lub współpracują z samymi szkołami. To publikacja dla nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, edukatorów i edukatorek.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek! Raport z badań.

Raport "Edukacja Antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!" odpowiada na pytanie, w jaki sposób kuratoria  i inne instytucje oświatowe przeciwdziałają i reagują na nierówne traktowanie w szkole. Publikacja zawiera:

 • wyniki rocznego monitoringu mediów regionalnych i ogólnopolskich - spis przypadków dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, do której doszło w szkołach w Polsce w 2015 roku,
 • analizę odpowiedzi instytucji systemu oświaty na temat ich reakcji w odpowiedzi na ww. przypadki naruszeń,
 • wyniki rocznego monitoringu stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Ośrodka Rozwoju Edukacji - pod kątem włączania perspektywy antydyskryminacyjnej w działania ww. instytucji,
 • analizę artykułów z 6 największych tygodników opinii - debaty publicznej na temat edukacji i przeciwdziałania dyskryminacji.
Raport zawiera również najważniejsze wnioski i rekomendacje zmian. Publikację można pobrać tutaj.

Zapraszamy również do lektury recenzji naukowanych raportu:

Recenzja raportu "Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!" autorstwa prof. Evy Zamojskiej

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Publikację w formacie pdf można pobrać tutaj
 
Wyciąg z raportu zawierający najważniejsze tezy i rekomendacje, do pobrania tutaj.
 
Infografiki dotyczące raportu TEA, autorstwa Davida Sypniewskiego, członka TEA - do pobrania tutaj:
 
wersje do druku (wysoka rozdzielczość / pdf 3 w 1)
 
wersje do druku - kolor (wysoka rozdzielczość / CMYK)
 
wersje do druku - czarno-białe (wysoka rozdzielczość)
 
wersje do prezentacji (RGB) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe

Opracowanie „Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe” to praca zbiorowa członkiń i członków Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, stanowiąca próbę uporządkowana i nazwania tego, czym jest edukacja antydyskryminacyjna i co decyduje o jej jakości. W publikacji:

 • opisujemy standardy merytoryczne edukacji antydyskryminacyjnej – definicję, treści, formy, a także kompetencje osób prowadzących edukację antydyskryminacyjną,
 • pokazujemy ścieżkę rozwoju zawodowego dla osób zajmujących edukacją antydyskryminacyjną i zainteresowanych prowadzeniem szkoleń o tej tematyce (system certyfikacji trenerskiej TEA),
 • przedstawiamy listę praktycznych rekomendacji, które pomogą zaplanować i przeprowadzić szkolenie, festiwal, piknik lub inne wydarzenia edukacyjne w najbardziej równościowy sposób (narzędzie do równościowego monitoringu),
 • proponujemy możliwości konstruowania dokumentacji przetargowej (np. SIWZ) z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej i równościowej, zgodnie z zasadą społecznie odpowiedzialnych zamówień.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja zainspiruje Państwa do rozwijania edukacji antydyskryminacyjnej w Państwa działaniach i jednoczesnego dbania o jej jakość. Broszurę w formacie pdf można pobrać tutaj. Broszurę w formacie mp3 można odsłuchać tutaj.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań

Raport "Wielka nieobecna" proponuje odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu polski system edukacji pozwala nauczycielom/nauczycielkom oraz młodzieży budować kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. W raporcie m.in.:

 • wyniki badania aktualnej oferty 18 ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • analizę 55 najczęściej używanych podręczników do nauki języka polskiego, historii, wiedzy
  o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie,
 • wypowiedzi ekspertów/ekspertek polityki oświatowej oraz przedstawicieli /przedstawicielek środowiska nauczycielskiego,
 • wnioski dotyczące sposobu przedstawiania w polskiej edukacji grup definiowanych przez: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, religię, niepełnosprawność, zdrowiepsychiczne, wiek, orientację seksualną oraz status uchodźcy i migranta,
 • rekomendacje dotyczące włączenia perspektywy antydyskryminacyjnej do polskiej edukacji.

Raport można pobrać tutaj

Zapraszamy również do lektury recenzji naukowanych raportu:

Recenzja raportu "Wielka nieobecna" autorstwa prof. Lucyny Kopciewicz

Recenzja raportu "Wielka nieobecna" autorstwa dr hab. Doroty Pankowskiej

Recenzja raportu "Wielka nieobecna" autorstwa prof. Marii Czerepaniak-Walczak

Recenzja raportu "Wielka nieobecna" autorstwa Anny Dzierzgowskiej

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------