Rozmawiamy o nowej podstawie programowej i możliwościach prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach – pierwsze wspólne spotkanie organizacji członkowskich Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz nauczycielek i nauczycieli i osób współpracujących ze szkołami za nami

Punktem wyjścia do dyskusji nt. możliwości i sposobów prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w nowym systemie szkolnym były wyniki przeglądu nowej podstawy programowej, przygotowanego przez ekspertki TEA Martę Gontarską i Elżbietę Kielak.

Continue reading

Na nowy rok szkolny 2017/2018 zapraszamy na warsztat: Edukacja globalna i antydyskryminacyjna tu i teraz!

Jak zacząć rozmowę na trudny i złożony temat jakim jest konflikt i jego przyczyny? Jak prezentować różne opinie i punkty widzenia na temat uchodźczyń i uchodźców? Dlaczego najlepszą inwestycją edukacyjną jest dialog? Jak mówić o różnorodności jako wartości?

Continue reading

Stanowisko Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej dotyczące reformy edukacji w zakresie obecności treści antydyskryminacyjnych w podstawie programowej dla szkół podstawowych

W tygodniach rozpoczynającym nowy rok szkolny 2017/2018 – pierwszy rok wdrażania reformy edukacji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod przewodnictwem minister Anny Zalewskiej – Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej apeluje do nauczycielek i nauczycieli o podejmowanie działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej w ramach prowadzonych przez nich zajęć.

Continue reading