fbpx Skip to content

TEA skutecznie interweniuje w swojej sprawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 
Oryginalnie przedstawiony Raport wymieniał konferencję TEA jako jedno z działań prowadzonych w  obszarze edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka. Jednocześnie dokument nie wymieniał Towarzystwa jako faktycznie jedynego inicjatora i organizatora wydarzenia. W ten sposób raport polskiego rządu budował  błędne wrażenie, że konferencja jest zasługą administracji państwowej. 
 
Po dwóch oficjalnych pismach skierowanych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, MSZ  wystąpił z oficjalnym sprostowaniem raportu do Biura Wysokiej Komisarz NZ ds. Praw Człowieka w Genewie. Oficjalna korekta  została zamieszczona na stronach Biura.
 
 
Przy okazji przypominamy relacje z konferencji TEA "Edukacja dla równości – równość w edukacji", w której, 15 maja 2011 r., wzięło udział przeszło 100 osób. Konferencje została zorganizowana w ramach projektu "Wielka nieobecna".
 
 
 
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content