TEA skutecznie interweniuje w swojej sprawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zarząd Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) doprowadził do oficjalnej korekty II Okresowego Raportu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka. Postulowana i ostatecznie wniesiona poprawka odnotowywała pominięte autorstwo TEA w przygotowaniu ogólnopolskiej konferencji „Edukacja dla równości – Równość w edukacji”.

Continue reading