fbpx Skip to content

TEA realizuje polską adaptację programu edukacyjnego Cybersense

CyberSense to oryginalny program edukacyjny stworzony przez organizację Ariel Trust, poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Sprawdzony w angielskich szkołach został dostrzeżony i doceniony przez Fundację Evens, która zdecydowała się na sfinansowanie jego belgijskiej i polskiej wersji w ramach projektu CyberSense.eu.

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej realizuje polską adaptację pod nazwą Cyberhistorie. O bezpieczeństwie i komunikacji w sieci. Przygotowujemy polskojęzyczną wersję strony internetowej programu, na której udostępnione zostaną materiały edukacyjne do pracy z dziećmi i młodzieżą z klas I-VI: rysunkowe animacje i oparte na nich scenariusze lekcji, poruszające wybrane problemy związane z korzystaniem z sieci, np.: hejt, włamanie/fraping, wykluczenie z grupy rówieśniczej.

Program kładzie nacisk na rozwijanie przez młodzież kompetencji komunikacyjnych, asertywności, także w sytuacji presji rówieśniczej, zwiększa umiejętność nazywania emocji i uwrażliwia na różnorodność.

W ramach projektu przeprowadzimy 2-dniowe warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli, którzy po praktycznym zapoznaniu się z Cyberhistoriami i możliwymi sposobami wykorzystania ich w swojej pracy – poprowadzą pilotażowe lekcje w szkołach w całej Polsce.

Projekt będzie realizowany od 1 czerwca 2017 do 31 marca 2018 roku. 

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content