fbpx Skip to content

TEA na międzynarodowych seminarium na temat rozwiązywania konfliktów w edukacji

Spotkanie odbywało się w Warszawie, a TEA zaproszono do udziału w nim jako jedyną organizację z Polski, doceniając znaczące doświadczenie TEA w budowaniu Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Szczególnym fokusem spotkania było sieciowanie organizacji, które w różnych krajach Europy zajmują się wprowadzaniem metodologii pokojowego rozwiązywania konfliktów i komunikacji bez przemocy do edukacji, w tym do systemu edukacji formalnej.

W wydarzeniu uczestniczyły praktycy / praktyczki, edukatorzy / edukatorki oraz akademicy / akademiczki z takich krajów, jak Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Belgia, Szwecja, Chorwacja, Dania i Włochy. W tym gronie koordynatorki rzecznictwa TEA miały szansę poszukać odpowiedzi na pytania dotyczące budowania sojuszy, pracy w zmieniających się warunkach politycznych, a także poznać lepiej samą metodologię komunikowania bez przemocy i rozwiązywania konfliktów w edukacji, w jej bardzo różnych odsłonach. Była to także przestrzeń do nawiązywania nowych kontaktów międzynarodowych wspierających lokalnie rzecznictwo dla zmian w systemie edukacji formalnej w Polsce.

Serdecznie dziękujemy Evens Foundation za zaproszenie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej do udziału w tym spotkaniu!

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content