TEA na międzynarodowych seminarium na temat rozwiązywania konfliktów w edukacji

W dniach 12-15 stycznia 2015 Marta Rawłuszko i Natalia Sarata wzięły udział w spotkaniu warsztatowym pt. Learning Lab – Promoting Conflict Management in Education, gdzie reprezentowały Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej jako osoby koordynujące rzecznictwo TEA. W spotkaniu zorganizowanym przez Evens Foundation wzięło udział kilkanaście instytucji z całej Europy.

Continue reading