Skip to content

TEA na konferencji inaugurującej program “Obywatele dla Demokracji”

 
Przedstawicielka TEA mówiła m.in. o czynnikach, które doprowadziły do sukcesu raportu "Wielkiej nieobecna". W dyskusji udział wziął także Krzysztof Śmiszek z PTPA oraz Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka.
 
Konferencja odbyła się w dniach 18-19 września 2013 r. w Warszawie. Wydarzenie, zorganizowane prze Fundację im. S. Batorego oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, oficjalnie inaugurowało program "Obywatele dla Demokracji". Celem Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotacje są udzielana m.in. na upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka oraz rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie.
 
Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.
 
Relacje z konferencji dostępne są tutaj: 
 
 
Zapraszamy do lektury!
 
Inne ważne źródła informacji:
 
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content