fbpx Skip to content

Standard antydyskryminacyjny – propozycja dla uczelni

10 września 2015 opublikowany został wzór uczelnianego Standardu antydyskryminacyjnego, wypracowanego w ramach projektu Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, objętego honorowym patronatem prof. Małgorzaty Fuszary, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Standard jest bezpośrednią odpowiedzią na zobowiązania prawne, programy działania, rekomendacje władz oraz organizacji międzynarodowych i krajowych działających na rzecz równego traktowania. Jest to również odpowiedź na ujawnianą w badaniach polskiego systemu edukacji dyskryminację i przemoc.

Nad dokumentem pracowały ekspertki z następujących ośrodków i organizacji:

  • Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej Ośrodka Badań nad Mediami UP (dr Magdalena Stoch), Fundacja Autonomia (Agata Teutsch)
  • Uniwersytet Jagielloński (Katarzyna Jurzak-Mączka)
  • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej  (dr Ewa Dąbrowa, Ewa Okroy, Ela Okroy, Agnieszka Sznajder)
  • Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej (Agnieszka Kozakoszczak).

Treść Standardu w formacie pdf dostępna jest tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu i załączonymi wytycznymi, prosząc jednocześnie o udostępnienie standardu na stronach internetowych własnych organizacji oraz za pośrednictwem list mailingowych. Dzięki temu włączacie się w projekt systemowej zmiany społecznej, do którego zapraszamy polskie uczelnie.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content