Standard antydyskryminacyjny – propozycja dla uczelni

Zapraszamy do zapoznania się ze Standardem antydyskryminacyjnym, w którego wypracowaniu wzięły udział członkinie TEA. Standard to dokument, w którym uczelnia zobowiązuje się do prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji oraz na rzecz wzmacniania zasady równego traktowania, skierowanych do całej społeczności akademickiej.

Continue reading

5 -6 listopada 2015 r. konferencja Gender – Edukacja – Praca „Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne”

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami, fundacja Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, zapraszają na II konferencję z cyklu Gender – Edukacja – Praca, tym razem o podtytule: Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne.

Continue reading