fbpx Skip to content

Sprawa modlitwy w szkole w Golasowicach – czy doszło do działań odwetowych?

Zgodnie z informacją, którą otrzymali rodzice 10-latka, sąd wszczyna postępowanie, "celem ustalenia, czy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji, polegającej na tym, że na zajęciach lekcyjnych jest niezdyscyplinowany, ignoruje polecenia nauczycieli, przeszkadza innym uczniom, dokucza innym uczniom, przezywa i wyśmiewa innych uczniów, stosuje przemoc fizyczną wobec innych uczniów".

Link – Postanowienie o wszczęciu postępowania – Golasowice – plik pdf

W kontekście wcześniejszych informacji pojawiających się w mediach pojawiają się pytania dotyczące metod stosowanych przez dyrekcję szkoły. Czy mamy do czynienia ze szczególnie pojętymi metodami wychowawczymi czy też z działaniami odwetowymi?

Więcej o działach odwetowych można przeczytać tutaj:

Link – "Ochrona przed działaniami odwetowymi" – portal rownosc.info

Projektu "Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam! wspieram!" jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content