Sprawa modlitwy w szkole w Golasowicach – czy doszło do działań odwetowych?

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) monitoruje sprawę szkoły, w której dzieci odmawiały modlitwę w czasie lekcji. Jak donoszą media lokalne, cały czas nie udało się wrócić do świeckiego charakteru szkoły. Uczeń, którego rodzice zgłosili sprawę, nie uczęszcza już do tej podstawówki – musiał zmienić szkołę na inną. Dziś dowiadujemy się, że dyrektorka szkoły w Golasowicach wniosła sprawę do sądu rodzinnego w sprawie „przejawów demoralizacji” ucznia.

Continue reading