Skip to content

Rozmawiamy o nowej podstawie programowej i możliwościach prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach – pierwsze wspólne spotkanie organizacji członkowskich Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz nauczycielek i nauczycieli i osób współpracujących ze szkołami za nami

Elżbieta Kielak przedstawiła wyniki analizy podstawy programowej przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, etyka, geografia, wychowanie do życia w rodzinie, historia, język polski i język obcy nowożytny dla klas IV – VIII szkoły podstawowej pod kątem prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej.

Kolejna ekspertka, Dorota Obidniak zapoznała uczestniczki i uczestników spotkania z działaniami i planami Związku Nauczycielstwa Polskiego, dotyczącymi prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu Koalicji przyjęła także Lucyna Kicińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorki Programu pomocy telefonicznej: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100. Ekspertka przedstawiła ofertę Fundacji adresowaną do dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy, działania profilaktyczne prowadzone przez Fundację, standardy ochrony dzieci doświadczających przemocy oraz statystyki wykorzystania telefonu zaufania, pod kątem zgłoszeń dotyczących dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.

15. spotkanie Koalicji zakończyła sesja inspiracji tj. prezentacja działań prowadzonych w szkołach przez nauczycieli i nauczycielki oraz materiałów i narzędzi organizacji członkowskich KEA, które mogą te działania aktywnie wspierać. Spotkanie było wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach.

W 15. spotkaniu Koalicji wzięły udział 34 osoby: reprezentantki i reprezentanci organizacji i grup członkowskich Koalicji, nauczyciele i nauczycielki z całej Polski oraz konsultanci z ośrodków doskonalenia nauczycieli. Odbyło się w Warszawie, w siedzibie Austriackiego Forum Kultury 7 października 2017 roku.

Spotkanie zostało sfinansowane z grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content