Skip to content

Merytoryczny głos TEA w dyskusji o prawie i edukacji antydyskryminacyjnej

W ramach panelu "Prawo antydyskryminacyjnej w praktyce – doświadczenia, oceny i rekomendacje" Marta Abramowicz przedstawiła wyniki badań na temat obecności edukacji antydyskryminacyjnej w polskiej szkole opisane w raporcie "Wielka Nieobecna" oraz zareprezentowała głos organizacji pozarządowych, m.in. skupionych w Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, dotyczący rekomendacji zmian w tym obszarze.

Cała konferencja była poświęcona przede wszystkim zagadnieniom ściśle prawnym, m.in. działaniu nowej ustawy antydyskryminacyjnej. Zdaniem organizacji pozarządowych ustawa funkcjonuje niedostatecznie, m.in. dlatego że nie było dotąd żadnych skarg na jej podstawie. Podczas panelu, w którym brała udział przedstawicielka TEA, zarysowała się też różnica w podejściu sektora pozarządowego do kwestii dyskryminacji i prawa antydyskryminacyjnego w stosunku przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawiciela sądownictwa. Organizacje pozarządowe, w tym TEA, mówiły o przesłankach dyskryminacji wynikających z zaspisów Traktatu Amsterdamskiego (płeć, rasa i pochodzenie etniczne, religia i wyznanie, wiek, orientacja seksualna), natomiast przedstawiciele władz skupiali się przede wszystkim prawach ojców, eurosierotach, dyskryminacji ze względu na przynależność do związku zawodowego oraz nierównych pensjach, nie odnosząc się do pozostałych przesłanek i innych form dyskryminacji. Panel wzbudził żywą dyskusję także wśród przybyłych gości – jak stwierdziła Pełnomocniczka najżywszą z całego jej antydyskryminacyjnego torunee po Polsce. Konferencja miała miejsce 10 grudnia br.

O konferencji można również przeczytać na stronie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania:
http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/w-miedzynarodowym-dniu-praw-czlowieka-o-prawie-antydyskryminacyjnym-i-praktyce-jego

oraz

na stronie Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA):
http://ptpa.org.pl/aktualnosci/2012-12-01-ptpa-i-pelnomocniczka-rzadu-ds-rownego-traktowania-zapraszaja-na-konferencje&nid=311

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content