Merytoryczny głos TEA w dyskusji o prawie i edukacji antydyskryminacyjnej

Marta Abramowicz, przedstawicielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, wzięła udział w konferencji „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przepisy i praktyka stosowania” zorganizowanej w Gdańsku przez Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania dr Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Continue reading