Skip to content

Faszyści, rasiści – państwo, miasto, społeczeństwo – debata i wypracowanie ramowych rekomendacji do polityki przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami

W środowej debacie, poza Agatą Teutsch wzięły/li udział także: Agata Ferenc ze stowarzyszenia Nomada, Jacek Purski ze stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, Wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa i wiceprezydentka Wrocławia Anna Szarycz. Debata prowadzona była przez Jacka Żakowskiego.
 
Dyskusja toczyła się wokół takich pytań, jak: Dlaczego dochodzi do ataków motywowanych uprzedzeniami – na osoby publiczne, ale także na migrantów i migrantki, cudzoziemców i cudzoziemki zatrudnione przez działające we Wrocławiu firmy, mieszkańców i mieszkanki? Po czyjej stronie leży odpowiedzialność: miasta, państwa, społeczeństwa? Jak i dlaczego działania grup skrajnie prawicowych są uprawomocniane przez niektórych polityków? Jaka jest, a jaka mogłaby być rola edukacji w procesie budowania świadomości społecznej i politycznej młodych ludzi? Czy i w jaki sposób walczy się obecnie ze wzrastającą falą agresji warunkowanej uprzedzeniami, w tym ksenofobią, rasizmem, antysemityzmem?
 
Następnego dnia Agata Teutsch, we współpracy z Jackiem Żakowskim i Jackiem Pruskim współprowadziła warsztaty, których efektem było wypracowanie ramowych rekomendacji roboczo sformułowanych jako Program przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami we Wrocławiu [do pobrania].
 
Kolejne działania, których celem ma być dopracowanie i wdrożenie programu będą koordynowane przez osoby ze strony miasta i organizacji pozarządowych. Magistrat będzie reprezentowany przez Jarosława Delewskiego -Zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, natomiast środowisko organizacji pozarządowych przez Katarzynę Pawlik ze stowarzyszenia NOMADA.
 
W debacie i w warsztacie wzięło udział kilkadziesiąt osób z olbrzymią wiedzą i doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Były wśród nich osoby związane z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi, inicjatywami nieformalnymi, instytucjami kultury, uczelniami wyższymi, a także osoby reprezentujące różne instytucje miejskie, w tym związane z edukacją.
 
Dzięki temu zarówno środowa debata, jak i czwartkowe warsztaty były osadzone w lokalnych realiach, rzetelniej ocenie sytuacji i pozwoliły na wyjątkowo, jak na czas jakim dysponowały/liś/my, konkretne postulaty działań zmierzających do skutecznego przeciwstawienia się rosnącej fali dyskryminacji i przemocy.
 
Dodatkowe informacje o SAK:
 
Od kwietnia 2013 roku we Wrocławiu jako przyszłej Europejskiej Stolicy Kultury 2016 realizowany jest projekt pod nazwą Społeczna Akademia Kultury Jacka Żakowskiego. W pierwszym okresie działalność Akademii opierała się na cyklicznych, comiesięcznych spotkaniach, na które składały się środowe debaty i czwartkowe warsztaty poświęcone szeroko rozumianej kulturze, w jej wzajemnych powiązaniach z innymi sferami życia: ekonomiczną, edukacyjną czy ekologiczną.
 
Celem spotkań jest nie tylko krytyczna refleksja dotycząca kondycji kulturalnej współczesnych społeczeństw oraz miast, ale także próby wypracowania innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby okazać się odpowiedzią na diagnozowane problemy. Debata, która odbyła się w lipcu była natomiast pierwszym spotkaniem o charakterze interwencyjnym.
 

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content