fbpx Skip to content

„Czy inkluzja rozchodzi się drogą kropelkową?” – kolejne spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Ekspertka zaprezentowała założenia modeli kształcenia dzieci z niepełnosprawnością – w ramach szkolnictwa specjalnego, szkół integracyjnych i szkół włączających. Opowiedziała o rodzajach wsparcia dostępnych dla dzieci z niepełnosprawnością w każdym z tych trzech podejść. Zdiagnozowała ich zalety i wyzwania.

Maja Kłoda przedstawiła szczegółowo założenia edukacji włączającej, czyli takiej, która operując w nurcie „modelu społecznego” niepełnosprawności zakłada uczynienie wszystkich aspektów szkoły masowej regularnie dostępnych uczniom, bez względu na rodzaj i poziom (niepełno)sprawności. Wykracza to poza szkoły integracyjne czy z oddziałami integracyjnymi, w których ideę wpisane jest „usprawnienie specjalnej grupy uczniów w specjalny sposób”, a zatem w jakimś sensie wdrażanie założeń edukacji specjalnej, ale w szkole masowej. Ekspertka wyraziła przekonanie, że aby model edukacji włączającej – obecnie wprowadzany w Polsce – miał szanse zadziałania, system edukacji musi zostać do niego gruntownie przygotowany. Tymczasem tak się nie dzieje i założenie, że „włączanie”, tj. obecność w jednej przestrzeni dzieci z niepełnosprawnością i dzieci pełnosprawnych, może odbyć się drogą „kropelkową”, tj. że w swoisty sposób „rozprzestrzeni się” przez sam fakt obecności dzieci z niepełnosprawnością. Ekspertka przedstawiła koszty takiego podejścia dla całej społeczności szkoły, w tym przede wszystkim dla dzieci z niepełnosprawnością.

Maja Kłoda zaprezentowała także swoje badania opisane w nagrodzonej przez PFRON pracy magisterskiej. Jej wyniki wskazują na to, że dla budowania wśród dzieci pełnosprawnych postaw otwartości na dzieci z niepełnosprawnością kluczowa jest edukacja przedszkolna. Negatywne nastawienie grupy rówieśniczej może powodować dodatkowe sprzężenia i zaburzenia u dziecka z niepełnosprawnością. Dlatego konieczna jest praca z grupą rówieśniczą, wspierana przez otwartą i nieuprzedzoną postawę znaczących osób dorosłych.

Ekspertka zarekomendowała Koalicji m.in. prowadzenie działań odnoszących się do potrzeb infrastrukturalnych szkół, nauczycieli/lek oraz w odniesieniu do grup rówieśniczych, m.in. działania na rzecz zwiększenia finansowania i dostosowania finansowania do potrzeb szkoły prowadzącej działania edukacyjne z dziećmi z niepełnosprawnościami, liczbowe wsparcie nauczycieli/lek w szkołach masowych, np. tworzenie sieci asystentów/tek, szkolenia dla nauczycieli/lek w szkołach masowych, przygotowujące do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, którzy na chwilę obecną nie muszą oni/one mieć żadnego przygotowania do pracy z takimi dziećmi, a także wspieranie modelu patrzenia na społeczność (w tym szkolną), w ramach której każdy / każda jest inna / inny od drugiej osoby (w miejsce modelu „norma” – „poza normą”.

Ważnym wątkiem spotkania był ten dotyczący kształtowania u dzieci z niepełnosprawnością takich cech, jak samodzielność i kompetencje komunikacyjne, które w dorosłym życiu osób z niepełnosprawnościami wyznaczają ich pozycję w grupie, także w grupie osób z niepełnosprawnościami, stąd wprost wynika konieczność wspierania rozwoju tych właśnie kompetencji u dzieci z niepełnosprawnościami.

Spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej odbyło się w dniu 10 października 2013 r., w Warszawie.

W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące kilkanaście organizacji pozarządowych:  Fundację Trans-Fuzja, Grupę Edukacyjną Poradni Zdrowia Psychoseksualnego „Bez Tabu”, Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", Akceptację – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundację Przestrzeń Kobiet, Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, Kampanię Przeciw Homofobii, Fundację Autonomia, Stowarzyszenie W stronę dziewcząt oraz Fundację Równosc.org.pl.

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Koalicja spotyka się dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content