Skip to content

Zmiana zapytania ofertowego – noclegi

 Szanowni Państwo,

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w dniu 26 września 2010r. dokonuje zmiany w ogłoszeniu zamieszczonym w dniu 22 września 2010r. Zmiana dotyczy określenia miejsca zapewnienia noclegów (w Warszawie) oraz daty składnia ofert. Poniżej znajduje się ogłoszenie w nowym brzmieniu. Załącznikiem do tego ogłoszenia jest informacja o zmianie wprowadzonej w punkcie II zapytania ofertowego – Przedmiot zamówienia oraz w punkcie VIII – Sposób oraz termin złożenia oferty a także Zapytanie ofertowe uwzględniające wprowadzone zmiany.

Zapraszamy Państwa do składania ofert.

 

 

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zaprasza do składania ofert na zapewnienie noclegów w Warszawie dla ok. 10 osób w 23 terminach w związku z organizacją Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany, w ramach projektu „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” realizowanym w partnerstwie przez Fundację Fundusz współpracy i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tea.org.pl w terminie do dnia 3 października 2011 roku.

 

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  2. Po wyborze Wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. Wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
  4. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany uwzględniając cenę oraz spełnienie w najwyższym stopniu wszystkich wymagań Zamawiającego.
  5. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przesłania dokumentów potwierdzających dokonanie rezerwacji.

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uprzejmie informujemy, że wszelkich dodatkowych informacji udziela mailowo Maja Branka – Koordynatorka Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na poziomie zaawansowanym pod adresem: m.branka@tea.org.pl

 

Pobierz plik PDF

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content