Skip to content

Zapytanie ofertowe – catering

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na zapewnienie cateringu podczas Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany. Szkoła jest organizowana w ramach projektu „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” realizowanego w partnerstwie przez Fundację Fundusz współpracy i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Oferty – zawierające wyłącznie menu wegetariańskie – prosimy przesyłać na adres

e-mail: biuro@tea.org.pl w terminie do dnia 30 września 2011 roku.

 

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
  2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
  3. Menu będzie ustalane z Zamawiającym na podstawie propozycji przedstawionych przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
  5. Ostateczna liczba osób zostanie potwierdzona wybranemu Wykonawcy najpóźniej na 3 dni robocze przed danym terminem. Końcowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie potwierdzonej ilości uczestników/ czek.
  6. Płatność za usługi w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
  7. Wszystkie usługi będą realizowane na podstawie umowy.

 

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela mailowo Maja Branka – Koordynatorka Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na poziomie zaawansowanym: m.branka@tea.org.pl

 

Pobierz plik PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content