Skip to content

Zapraszamy na konferencję prezentującą raport badawczy „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”

Badanie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej pt. „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”, którego wyniki zaprezentujemy podczas konferencji, dotyczy zarówno zjawiska dyskryminacji w polskich szkołach, jak i możliwości reagowania na nią i przeciwdziałania nierównemu traktowaniu. W badaniu tym głos oddano osobom pracującym w polskim systemie edukacji – nauczycielkom i nauczycielom, a także uczennicom i uczniom, będącym podmiotem wszelkich oddziaływań. Uzyskano zatem możliwie najpełniejszy obraz szkolnej codzienności w odniesieniu do zjawiska dyskryminacji, ze wszystkimi mocnymi stronami oraz obszarami wymagającymi wytężonej pracy antydyskryminacyjnej.

Raport z badania został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Konferencja odbędzie się w przestrzeni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniamy tłumaczenie na Polski Język Migowy. Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby, którym koszty dojazdu mogłyby uniemożliwić udział w wydarzeniu prosimy o kontakt.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem formularza: link: formularz zgłoszeniowy (osoby, które nie mogą wypełnić formularza w tej formie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 503 030 796). Wstęp na teren Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie możliwy po zarejestrowaniu udziału w konferencji i będzie się odbywał za okazaniem dowodu tożsamości.

Osobą kontaktową w sprawie konferencji jest Dorota Bregin, współkoordynatorka projektu „Dyskryminacja w szkole…” oraz członkini zarządu TEA (adres e-mail: d.bregin@tea.org.pl).

 

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – 11:00     Rejestracja

11:00 – 11:30      Otwarcie konferencji, powitanie gości

Prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Małgorzata Jonczy-Adamska, Dorota Bregin, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

11:30 – 13:00      Prezentacja raportu „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”

Magdalena Chustecka, Małgorzata Dymowska, Małgorzata Jonczy-Adamska, Marta Rawłuszko, Ewa Stoecker, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

dr Katarzyna Gawlicz, dr Paweł Rudnicki, dr Marcin Starnawski, Dolnośląska Szkoła Wyższa – zespół redakcyjny raportu

prof. Maria Czerepaniak – Walczak, Uniwersytet Szczeciński – recenzentka raportu (wystosowano zaproszenie)

13:00 – 13:30      Przerwa kawowa

13:30 – 14:50      Dyskusja panelowa nt. „Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole – warunki sukcesu, bariery, dobre praktyki”

prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

Joanna Kluzik – Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej (wystosowano zaproszenie)

prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich (wystosowano zaproszenie)

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, System Ewaluacji Oświaty

Agnieszka Kozakoszczak, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Moderacja: Małgorzata Borowska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

14:50 – 15:00      Podsumowanie konferencji

15:00  Obiad

Projekt "Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona" realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content