fbpx Skip to content

Zapraszamy na debatę pt. “Siła w edukacji włączającej. Razem dla bardziej sprawiedliwego świata.”

W imieniu TEA oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zapraszamy na debatę pt. “Siła w edukacji włączającej. Razem dla bardziej sprawiedliwego świata.”, która odbędzie się 11 maja 2019 r. w Warszawie.

Tematem przewodnim będzie edukacja włączająca, będąca jedną z głównych polityk wielu krajów europejskich. Ma ona na celu zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym wszystkim uczniom i uczennicom, niezależnie od ich pochodzenia kulturowego i etnicznego, wyznania/bezwyznaniowości, płci, statusu społeczno-ekonomicznego, wieku i sprawności. W ramach spotkania chcemy kontynuować rozpoczętą w grudniu 2018 podczas seminarium „Edukacja globalna i antydyskryminacyjna: tu i teraz!” dyskusję o teorii i praktyce w edukacji antydyskryminacyjnej i globalnej.

W spotkaniu wezmą udział teoretycy i teoretyczki oraz praktycy i praktyczki edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. Siłą tego środowiska jest współpraca, oddolne działanie i wspólne inicjatywy pokazujące skalę i różnorodność naszych działań, dlatego do udziału w spotkaniu zapraszamy nauczycielki i nauczycieli, osoby reprezentujące organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji, przedstawicielki i przedstawicieli organizacji rodziców, jak również akademiczki i akademików zajmujących się edukacją.

Spotkanie będzie składać się z dwóch części:
1. W pierwszej części przedstawimy prezentację i porozmawiamy o tym, czy i jak edukacja włączająca wspiera edukację globalną i antydyskryminacyjną.
2. Druga część spotkania będzie miała formę warsztatową: weźmiemy udział w dyskusji metodą dociekań filozoficznych na rzecz globalnego obywatelstwa (ang. philosophy for global citizenship – P4GC).

Spotkanie, współorganizowane przez Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, będzie okazją do rozmowy z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji zrzeszonych w Koalicji, zajmujących się tematyką równego traktowania w szkole.

Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać za pomocą formularza. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 kwietnia 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo najpóźniej 30 kwietnia.

W trakcie spotkania zapewniamy wegetariański poczęstunek.

Projekt “Uczymy (się) o edukacji globalnej. Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego” jest realizowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Debata jest realizowana w ramach projektu “Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach program EuropAid (Numer projektu: CSO-LA/2017/388-136).

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content