Skip to content

Wystawa TEA – byliśmy w Gdańsku, jesteśmy w Brwinowie

9 marca otworzyłyśmy wystawę o wizerunkach mniejszości w podręcznikach szkolnych w Brwinowie. Na otwarte spotkanie w Ośrodku Kultury zaproszenie przyjęli młodzi gimnazjaliści i gimnazjalistki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Gości powitała Anna Zajdel, trenerka edukacji globalnej i koordynatorka wydarzenia w Okeju, przypominając o nadchodzących obchodach Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami oraz Światowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową. Jako pierwszy punkt programu został wyświetlony film Moniki Pawluczuk "Modelki" – zrealizowany w 2007 roku na potrzeby Towarzystwa Przyjaciół Integracji – dokument o modelkach na wózkach i ich sięganiu po marzenia. Po filmie i obejrzeniu wystawy plenerowej, przygotowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej nadszedł czas na wykład i panel dyskusyjny z udziałem młodzieży. Rozmawialiśmy na temat różnych mniejszości pomijanych w podręcznikach szkolnych i o znacznej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, pochodzenie czy kolor skóry. Tę część poprowadziła działaczka na rzecz praw człowieka i edukatorka antydyskryminacyjna Magdalena Chustecka, członkini TEA. Dziękujemy wychowawcom Zespołu Szkół Ogólnokształcących za udział w wydarzeniu oraz zachęcamy do śledzenia oferty imprez i warsztatów Domu Kultury w Brwinowie, gdzie planowane są kolejne spotkania o charakterze antydyskryminacyjnym.

Z kolei w dniach 19-25 stycznia wystawę "Dyskryminacja a edukacja" można było oglądać na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – miejscu, które m.in. kształci przyszłą kadrę nauczycielską. Wydarzenie to odbyło się w ramach działalności Sekcji Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju KNP Anima, która angażuje się w działalność antydyskryminacyjną. Celem było zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji zawarty w podręcznikach szkolnych oraz zachęcenie do podjęcia dyskusji w tym temacie. Prace spotkały się z pozytywnym odbiorem pracowników i pracownic naukowych, jak również studentów i studentek oraz osób z organizacji studenckich.

Prace graficzne zostały przygotowane w oparciu o dane z raportu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) "Wielka Nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce". Motywem przewodnim prac są wizerunki mniejszości prezentowane w podręcznikach szkolnych.

Wystawa jest efektem rocznej pracy Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej z wykładowczyniami oraz ze studentkami i studentami dwóch uczelni: poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego oraz warszawskiej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Premierowa wystawa odbyła się w październiku zeszłego roku dzięki współpracy ze Służewskim Domem Kultury w Warszawie.

Więcej o wystawie i projekcie "Dyskryminacja a edukacja" można przeczytać tutaj:

Link – "Dyskryminacja a edukacja" 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z wystawy w Ośrodku Kultury w Brwinowie: