fbpx Skip to content

Wyciąg z przepisów – mamy oficjalną odpowiedź MEN na postulaty Koalicji

Całość listu MEN można przeczytać pod poniższym linkiem.

Link – Pismo Minsterstwa Edukacji Narodowej z dn. 03.06.2015 r.

Pismo jest odpowiedzią na apel Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej z dn.22.04.205 r.

Link – List Koalicji do MEN z dn. 22.04.2015 r.

Link – Informacja o liście z dn. 22.04.2015 r.

Link – Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – informacje

Powstanie Koalicji i jej działania w latach 2011-2014 były finansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Obecnie działania Koalicji realizowane są w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Koordynowanie prac Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej wynika bezpośrednio z misji Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnego i jest działaniem stałym realizowanym przez nasze stowarzyszenie.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content