fbpx Skip to content

Wrażliwsi i wrażliwsze na dyskryminację. Styczniowy trening antydyskryminacyjny

Zajęcia miały formę treningu, co oznacza, że uczestnicy i uczestniczki przyglądają się własnym postawom. Trening antydyskryminacyjny pozwala na to, aby przyjrzeć się często nieświadomym, ale wyuczonym założeniom na temat grup i osób, zagrożonych dyskryminacją. Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki analizują własne ukryte, często nieuświadomione założenia na temat osób i grup (np. wszyscy Niemcy szanują porządek, kobiety wolą życie rodzinne, nie zawodowe etc.) a następnie to, w jaki sposób założenia te ujawniają się w ich codziennych interakcjach z tymi osobami.

 

Trening pozwala również dostrzec, w jaki sposób stereotypowe założenia prowadzą do dyskryminacji i uprzedzeń i w jaki sposób są zakodowane w języku, programach edukacyjnych, praktykach społecznych etc.

 

Zajęcia prowadziły Agata Teutsch i Maja Branka (Superwizorka Szkoły).

 

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej – poziom podstawowy, realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content