fbpx Skip to content

“Wielka nieobecna” obecna w polskiej prasie

Link do artykułu "Elementarz z uprzedzeniami".

Jedonocześnie zachęcamy do lektury komentarza Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, organizacji partnerskiej TEA oraz organizacji członkowskiej Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, wspierającego podejmowanie tematyki (nie)równości w edukacji. Anna Górska i Katarzyna Kubin w komentarzu powołują się na definicję edukacji antydyskryminacyjnej, wypracowaną przez TEA.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content