Skip to content

Więcej wiedzy o gender, transpłciowości i dyskryminacji wielokrotnej!

Wśród nowych materiałów TEA: tekst dr Magdy Grabowskiej z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego – "Od gender do transgender : ewolucja kategorii płci społeczno-kulturowej w naukach społecznych i prawie międzynarodowym ", prezentacja "Transpłciowość" autorstwa Lalki Podobińskiej, prezeski i współtwórczyni Fundacji Trans-Fuzja na Rzecz Osób Transpłciowych, oraz opracowanie  Dominiki Cieślikowskiej i Natalii Saraty pt. "Dyskryminacja wielokrotna – historia, teorie, przegląd badań".

Materiały "Od gender do transgender" oraz "Transpłciowość" powstały na potrzeby seminarium specjalistycznego odbywającego się w ramach Specjalistycznych Szkół Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji, prowadzonych przez TEA. Seminarium odbyło się 30 marca br. w Warszawie, wzięło w nim udział 29 osób.

Opracowanie "Dyskryminacja wielokrotna – historia, teorie, przegląd badań" zostało przygotowane przez Fundację Fundusz Współpracy i jest również dostępne na portalu rownosc.info.

Powyższe materiały powstały w ramach naszego projektu "Równość i Różnorodność – praktycznie”, realizowanego przez Fundusz Współpracy i TEA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content