fbpx Skip to content

W styczniu o facylitacji

Cele warsztatu to przede wszystkim rozwój kompetencji facylitacyjnych uczestniczek i uczestników, istotnych ze względu na specyfikę edukacji antydyskryminacyjnej.

 

Główne zagadnienia:

• Rola facylitatora/ki (cele, postawa, zasady) a praca antydyskryminacyjna.

• Narzędzia facylitacji. Inwentaryzacja i ich użyteczność w edukacji antydyskryminacyjnej.

• Tworzenie przestrzeni dla różnorodności. Neutralność i bezstronność a perspektywa antydyskryminacyjna.

• Strategie budowania wzajemnego zrozumienia w sytuacji różnic między osobami uczestniczącymi/między OU a trenerem/ką.

• Reagowanie w sytuacjach trudnych. Sposób ich definiowania. Użyteczne narzędzia interwencyjne.

• Ja w roli facylitatora/ki. Moja osobista agenda; prezentowane postawy i opinie; emocje w pracy z grupą i ich źródła. Ich wpływ na pracę grupy.

 

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej – poziom zaawansowany to autorskie przedsięwzięcie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Celem Szkoły jest wzmocnienie kompetencji trenerskich i metodologicznych doświadczonych trenerek i trenerów antydyskryminacyjnych. Szkoła składa się z różnych form edukacyjnych: warsztatów specjalistycznych, superwizji grupowej i indywidualnej oraz seminariów specjalistycznych poświęconych grupom dyskryminowanym.

 

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej – poziom zaawansowany realizowana jest w ramach projektu partnerskiego „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content