fbpx Skip to content

Uczyć przez doświadczenie

Głównym celem tej sesji było poznanie podstawowych założeń tworzenia sytuacji edukacyjnych i roli osoby prowadzącej w uruchamianiu procesu uczenia się.

Kluczowe zagadnienia poruszane podczas warsztatu dotyczyły m.in. warunków tworzenia sytuacji edukacyjnych, zasad uczenia dorosłych i metodologii uczenia przez doświadczenie.  Inne poruszane kwestie to: zmiana jako główny cel procesu edukacyjnego, wpływ procesu grupowego na proces edukacyjny, a także – refleksja nad własną ścieżką rozwoju trenerskiego.

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom podstawowy, realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content