fbpx Skip to content

Ubóstwo i dyskryminacja. Seminarium specjalistyczne

Wykłady poprowadzą zaproszeni goście – prof. Ryszard Szarfenberg oraz Rafał Bakalarczyk – z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

W seminarium udział wezmą osoby uczestniczące w Specjalistycznej Szkole Facylitacji Społecznej – poziom zaawansowany i podstawowy.

Ryszard Szarfenberg – doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2004–2010, Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autor wielu publikacji z zakresu teorii polityki społecznej i welfare state, pomocy społecznej, wykluczenia społecznego, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej. Jego książka pt. „Krytyka i afirmacja polityki społecznej” (2008) została uznana przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2008 r. Więcej informacji rszarf.ips.uw.edu.pl.

 

Rafał Bakalarczyk – doktorant w Instytucie Polityki Społecznej UW i stypendysta Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w ramach programu „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Ukończył politykę społeczną na UW i socjologię polityczną na Dalarna Hogskolan (Szwecja). Współpracownik Fundacji Norden Centrum. W 2011 roku pełnił funkcję sekretarza redakcji Pisma Dialogu Społecznego „Dialog’’ wydawanego przez Centrum Partnerstwa Społecznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Współautor książek m.in. „Jaka Polska 2030?” (2010), Komercjalizacja edukacji – konsekwencje i nowe zagrożenia ( 2010), Szwecja. Przewodnik nieturystyczny ( 2010) i Bez Obaw w Dorosłość (2011) i ,,Z godnością w jesień życia” (2011) oraz autor opracowania „Bieda i wykluczenie społeczne’’ wydanego przez Fundację Amicus Europae (2011). Autor artykułów publicystycznych i eksperckich w zakresie polityki społecznej.

 

Kolejne tematy seminariów to:

1. Ageizm i zarządzanie wiekiem

2. Etniczność (grupy etniczne w Polsce)

3. Gender

4. LGBTQ

5. Migranci dobrowolni i przymusowi (Uchodźcy)

6. Niepełnosprawność słuchowa, wzrokowa, słuchowo-wzrokowa

7. Niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność ruchowa

 

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej – poziom zaawansowany realizowana jest w ramach projektu partnerskiego „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content